Dr. Matovics Rúben A járulékosság elemei a felelősségbiztosításban A járulékosság fogalma A járulékosság a magánjog több jogintézményénél – sőt, más jogágakban, így a büntetőjogban[1] is – megjelenő elv, mely két jog(viszony) egymáshoz való viszonyában értelmezhető. A...